Virustutkimus tieteenä ja sen haasteet


Virustutkimus tieteenä on monipuolinen. Vaikka virustutkimus onkin edistynyt

nopeasti, on tutkimusta paljon vielä tehtävänä.

 

Virustautien tutkimussäätiö suomalaisen virustutkimuksen tukena

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

säätiön tarkoituksen tukemiseen. Säätiön omaisuus sijoitetaan varmalla ja tuottavalla

tavalla. Säätiö jakaa varoistaan apurahoja suomalaisen virustutkimuksen tukemiseen.


Säätiö voi tukea monin tavoin suomalaista virustutkimusta. Tällä

hetkellä pääasiallinen tukimuoto on nuorten, lahjakkaiden tutkijoiden

apurahojen myöntäminen. Säätiö osallistuu nyt myös Suomessa

pidettävien viruskokousten ulkomaisten huippuasiantuntijoiden

kutsumiseen. Säätiö on myös toimittanut ja ollut mukana julkaise-

massa yleistajuisia kirjasia virustaudeista.


Säätiön sääntöjen mukaiset muut tukimuodot tulevat käyttöön

säätiön varojen karttumisen myötä.Jokainen voi tukea virustutkimusta


Säätiö on oikeutettu sääntöjensä mukaan vastaanottamaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja säätiön tarkoituksen tukemiseen.


  1. Yritykset


  1. Maan parhaat asiantuntijat tulevat mielellään pitämään viruksiin liittyviä esitelmiä yrityksiin. Esitykset voivat olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Asiantuntijat eivät itse laskuta esityksistään, mutta toivovat yrityksen taloudellista tukea Säätiölle. Esitelmiä on pidetty mm. seuraavista aiheista: sikainfluenssa, lintuinfluenssa ja muut uhkaavat virusinfektiot, ulkomaanmatkailu ja virustaudit, AIDS ja hepatiittivirukset uutena uhkana, flunssa ja influenssa - mitä hyötyä on rokotuksista ja uusista lääkkeistä. Joku muu yrityksen ehdottama viruksiin liittyvä aihe on myös mahdollinen.


  2. Säätiö arvostaa myös yritysten suoraa taloudellista tukea. Säätiölle tehty lahjoitus on

  3. veronvähennyskelpoinen tuloverolain 57§:n perusteella.

  4.   Yksityishenkilöt


  1. Jokainen yksityishenkilö voi tehdä lahjoituksia säätiölle ja tukea siten suomalaista virustautien tutkimusta. Testamentilla voi määrätä omaisuutensa tai jonkun sen osan säätiölle käytettäväksi virustutkimukseen. Säätiö voi myös vastaanottaa merkkipäivien yhteydessä tehtyjä rahalahjoituksia. Säätiölle siirtynyt omaisuus voidaan rahastoida antajan nimeä kantavaan rahastoon. Säätiö on kiitollinen pienestäkin avusta.


  2. Lisätietoa lahjoituksista löytyy tästä linkistä ladattavassa PDF-tiedostossa.Ota yhteyttä Virusautien tutkimussäätiöön

Jos Sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia säätiölle, ota yhteyttä säätiön asiamieheen yhteystiedoissa olevalla osoitteella tai sähköpostilla.

Virustutkimus vaatii huolellisuutta

Copyright @ Juha Lindner 2006