Työskentelyä viruslaboratoriossa

 

 Tuettava virustutkimus

Suomalainen virustutkimus on kansainvälisesti huipputasoista ja korkealle arvostettua. Tätä tutkimusta on useissa yliopistokaupungeissa. Suomalainen virustutkimus muodostaa perustan virustautien kliiniselle tutkimukselle, jota olisi nykyistä vaikeampi tehdä Suomessa ilman yliopistojen vahvaa virustutkimusta.

 

Virustautien Tutkimussäätiö


Suomalaisen virustutkimuksen tukemiseksi perustettiin 1970-luvulla

virustautien tutkimuksen kannatusyhdistys r.y. Seuraavalla

vuosikymmenellä toimintaa jatkettiin Virustautien Tutkimussäätiön

puitteissa. Varojen hankkimiseksi Säätiö on yhteistyökumppaniensa

kanssa julkaissut yleistajuisia kirjasia virustaudeista ja on vuosittain

välittänyt yhteisöille asiantuntijaluentoja virustaudeista ja niiden

torjunnasta.Tarkoitus


Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla edistää virustautien tutkimusta Suomessa.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa:


•myöntämällä tutkimus- ja matka-apurahoja alan tutkijoille

•kutsumalla ansioituneita alan tutkijoita Suomeen

•rahoittamalla alan tutkimustyötä ja tutkimuslaitosten laitehankintoja

•hankkimalla alan tutkimuslaitoksiin akateemista henkilökuntaa

•harjoittamalla säätiön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä järjestämällä alan kongresseja

•tukemalla muilla tavoin virustautien tutkimusta SuomessaSäätiön tuki on tähän mennessä kohdistettu pääasiassa nuorille tutkijoille heidän uransa alkuvaiheessa. Tämän tuen avulla on pyritty varmistamaan nuorten, lahjakkaiden tutkijoiden mahdollisuus jatkaa virusten tutkimusta.

Copyright @ Juha Lindner 2006