Kuvia ja muuta tietoa aikaisemmista kokouksista

Virologipäiviä on järjestetty vuodesta 1973 lähtien, jolloin ensimmäinen kokous pidettiin Vuokatilla Turun yliopiston virusopin laitoksen järjestämänä. Jokavuotuiseksi tapahtuma muuttui vuodesta 1982 lähtien. Lisätietoa säätiön ensimmäisestä kokouksesta löytyy Tapani Hovin vuonna 2013 pitämästä esityksestä ”40 years of Finnish Winter Virology Days”, jonka voit halutessasi ladata
tästä linkistä. Alla on lisäksi linkkejä aikaisemmista virologipäivistä kertyneeseen kuvamateriaaliin sekä excel-muotoiseen taulukkoon kaikista kokouspaikioista.


2015 Kuopio

2013 Tampere

2002 ja tätä edeltävät kokoukset

Kokouspaikat ja järjestäjät excel-taulukkona

Copyright @ Juha Lindner 2006